Výkup vozidel

Přijeďte se svým vozem a do 20 minut máte peníze

Potřebné doklady při výkupu vozidla :

  • fyzická osoba – občanský průkaz
  • podnikající fyzická osoba – živnostenský list
  • právnická osoba (firma) – výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 6 měsíců
  • velký technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • platné povinné ručení na dobu neurčitou
  • u vozidel bez registrační značky (u dovozu) – protokol o STK, emisí a z Magistrátu nebo Městského úřadu, odhláška ze země původu
  • v případě odpočtového vozidla (vozidlo s odpočtem DPH) – osvědčení o registraci DPH

Podmínky výkupu :
auto musí dovézt majitel vozu, pokud majitel vozu nemůže:

  • u fyzických osob – zplnomocněná osoba může být pouze rodinný příslušník a to na základě notářsky ověřené plné moci
  • u právnických osob – plnou moc s razítkem firmy, na kterou je vozidlo přihlášené + podpis osoby oprávněné jednat za firmu – jednatele

Veškeré údaje na velkém technickém průkazu musí souhlasit s občanským průkazem (fyzická osoba), živnostenským listem (podnikající fyzická osoba), nebo výpisem z obchodního rejstříku (právnická osoba)

Na vozidle nesmí být žádná zástavní práva. V případě, že auto bylo ve vlastnictví leasingové společnosti a leasing či úvěr již byl ukončen, naše firma zařídí vymazání záznamu o leasingu z velkého technického průkazu a to po předložení patřičných dokumentů o ukončení.